SNELLE VOERTUIGEN Interceptie

Zones investeren in performantere voertuigen zodat het personeel hun ‘klanten’ kunnen bijhouden.  Zo’n voertuigen hebben een bepaalde mindset en inzicht nodig om veilig mee te werken.

Wanneer je als beleid aan je mensen meedeelt dat er overwogen wordt om een performant voertuig aan te kopen voor interceptie en/of ANPR-werking, dan zal je meteen op het nodige enthousiasme kunnen rekenen.

De meeste mensen rijden natuurlijk liever met zo’n wagen, dan met een logge combi.
Maak je nu de keuze om iedereen met het voertuig te laten rijden, of ga je dit beperken?  Niet iedereen heeft dezelfde rijcapaciteiten en hetzelfde verkeersinzicht.  Laten we enkel de ‘goede chauffeurs’ er mee rijden, of gaan we het voor iedereen voorzien? En wat is dan eigenlijk zo’n ‘goede chauffeur’?
In een goed preventiebeleid en het levenslang leren, is een opleiding hiervoor voorzien geen foute keuze.
Na de opleiding kunnen wij u perfect zeggen wie die ‘goede chauffeur’ is en wie nog wat bijscholing nodig heeft.

Deze opleiding bestaat uit een gedeelte op ons rijvaardigheidsterrein en een gedeelte openbare weg.

Een zeer belangrijk aspect tijdens deze opleiding is: hoe komt het dat mensen rondom ons dingen doen die we als chauffeur van een prioritair voertuig niet graag hebben en hoe gaan we daar iets aan doen?

De aangeleerde technieken gaan er voor zorgen dat de chauffeur, en zijn passagier, zich op een veilige, maar toch vlotte manier door het verkeer kan begeven.

Wil je meer weten over deze specifieke opleiding?
Contacteer ons hierover zodat wij een perfect op uw maat aangepast programma kunnen aanbieden.