Nieuwe wetgeving voor prioritaire voertuigen

jan 22, 2024 | Prioritaire voertuigen

Vanaf februari verplicht gebruik van sirenes bij dringende opdrachten UPDATE: Minister trekt beslissing in!

Dit weekend brachten diverse mediakanalen het nieuws dat de politie niet tevreden was met een nakende wetsaanpassing die er voor zou zorgen dat de politie, en bij uitbreiding alle prioritaire voertuigen, steeds hun sirene zouden moeten gebruiken bij een dringende opdracht. Dat zou het werk van de politie, bv bij een observatie van een voertuig, bemoeilijken.

Als opleidingscentrum voor prioritaire voertuigen hebben wij reeds 10 jaar ervaring in het opleiden van bestuurders van diverse disciplines en hebben We begrijpen de bezorgdheden die geuit worden. We begrijpen de minister wanneer deze zegt bezorgd te zijn over de verkeersveiligheid. Er gebeuren inderdaad (te) veel ongevallen met prioritaire voertuigen, maar zelden ligt de oorzaak bij het niet gebruiken van een sirene. De oorzaken liggen helemaal elders. Dat is ook wat wij bijbrengen tijdens onze verschillende opleidingen voor bestuurders van prioritaire voertuigen. Vaak merken we dat bestuurders die al jaren rondrijden met een prioritair voertuig tijdens deze opleidingen volledig nieuwe inzichten krijgen en zich daarna anders in het verkeer gaan begeven.

Wat is nu juist het probleem met deze wijziging?

In 2020 werd er een grote aanpassing in de wegcode gedaan, aangaande de prioritaire voertuigen. Daar waar er vroeger vrijwel niks mocht door prioritaire voertuigen (eigenlijk alleen maar sneller rijden, toegang krijgen tot bepaalde zones en voorbij rood rijden), mocht plots voor bepaalde disciplines zo goed als alles. Eindelijk mochten politie, brandweer, ziekenwagens, MUG’s, … over doorlopende witte lijnen rijden, een straat met enkele richting in, keren waar het niet mag, rechts inhalen, enz. zolang het veilig kon. Daaraan gekoppeld kregen we ook de reddingsstrook en moest men niet meer volledig stoppen wanneer men voorbij een rood licht ging rijden. De voorwaarde was dat je dit enkel mocht bij een dringende opdracht. In de wetgeving staat (nog altijd) dat je bij een dringende opdracht je blauwe knipperlichten MOET en je sirene (speciaal geluidstoestel) MAG aanzetten.Een politieauto op weg naar een inbraak, of een brandweerwagen die midden op de baan staat om te blussen moest dus zijn sirene niet aan zetten. Met de wetsaanpassing moet dit nu wel.
Van zodra de prioritaire voertuigen een dringende opdracht uitvoeren moeten vanaf nu de blauwe knipperlichten EN de sirene in werking zijn.

Iedereen begrijpt dat dit voor veel hulpdiensten niet werkbaar is. Er bestaat dus zeer veel kans dat men gaat terugvallen op de situatie zoals die voor 2020 was: men deed verkeersinbreuken, omdat men anders niet door het verkeer geraakt, in de goede hoop dat er niks mis zou gaan en als het dan toch zou gebeuren, beriep men zich op een verschoningsgrond: het dienen van een hoger doel. Dat is echt niet waar we terug naar toe willen. Onze hulpverleners verdienen rechtzekerheid.

UPDATE: Minister Gilkinet trekt de beslissing in en pleit voor betere afspraken zoals in ons voorstel!

Brancherichtlijnen

Wij pleiten om een systeem in te voeren, zoals dat in Nederland bestaat. Per onderdeel van de hulpverlening, branche, bestaat er een richtlijn. Kortom, de brancherichtlijnen.
Daarin is bepaald welke hulpdienst wat mag doen, onder welke omstandigheden.
Deze brancherichtlijnen bevinden zich buiten de verkeerswetgeving en vallen onder het arbeidsreglement of het tuchtreglement. Er is dus nog altijd bestraffing mogelijk bij het niet naleven van de richtlijnen, wat onveilig rijgedrag tegen gaat.
Zo kan per branche worden bepaald wat kan en wat niet.
Iedereen begrijpt dat niet elke type hulpverlening dezelfde noden heeft. Vaak loopt er veel gelijk en toch is het ook vaak net iets anders.
Brancherichtlijnen zorgen er voor dat elke branche perfect zijn werk kan doen, in de veiligste omstandigheden.