PRIORITAIRE voertuigen

Welkom bij onze specialiteit!
PRiODRIVE mag zich binnen België marktleider noemen aangaande opleidingen voor bestuurders van prioritaire voertuigen (prioritair rijden), zowel op de openbare weg als op ons privéterrein van 30.000m².

Bij PRiODRIVE zien we echt geen heil in een slipcursus waarbij we in kleine stadswagentjes met profielloze banden wat gaan glijden op een gladde ondergrond.
Nee, we gaan voor realisme en vooral een mentaliteitswijziging.  Als we er dan toch een naam op moeten plakken, willen we eerder gaan voor een oogopenende rijvaardigheidscursus die een gedragswijziging met zich mee brengt.

Gaan we dan helemaal niet op een glijplaat?  Natuurlijk wel, maar dat is maar een onderdeeltje van het grote geheel.

Voor de basistraining hanteren we het principe van twee lesdagen met een mogelijkheid tot een derde, meer specifiek op het rijgedrag op de openbare weg en het gebruik van de aangeleerde technieken.
De eerste dag bestaat uit een theoretische uiteenzetting waarbij we het wettelijk kader van het besturen van een prioritair voertuig, specifiek voor de dienst van de cursisten, uitleggen en bespreken.  Daarnaast wordt bekeken met welke gevaren de bestuurders gaan geconfronteerd worden, hoe ze deze kunnen voorkomen en beperken, en hoe ze moeten reageren als ze er toch mee geconfronteerd worden.  We leren hen aan wat hun beperkingen zijn, maar ook die van het voertuig en de weggebruikers rond hen.
Om het hoofd te kunnen bieden aan al die gevaren worden rij-, kijk-, reactie- en preventietechnieken aangeleerd en visueel aangetoond.
Het uiteindelijke doel is er voor te zorgen dat de chauffeur van het prioritair voertuig een rijvaardigheidsniveau haalt dat hoger ligt dan dat van de medeweggebruikers rondom hem.

Deze lesdag wordt steeds gegeven op de door u gekozen locatie, zodat uw verplaatsingen miniem blijven.

Volvo XC90 op glijplaat van PRiODRIVE

Op de tweede dag gaan we naar ons oefenterrein, waar we de aangestipte technieken ook in de praktijk kunnen oefenen.  Een theoretische kennis op zich is goed, aangezien je door de aangereikte technieken beter gaat kijken en bewuster gaat rijden, maar als je dit niet kunt ondervinden in de praktijk, ga je niet voldoende kunnen reageren wanneer je het echt nodig hebt.  Elke cursist is op deze dag constant bezig en dient niet aan de kant te staan of als passagier achteraan mee te rijden.

Let op: we bieden geen ‘slipcursus’ aan zoals je die op verschillende plaatsen kunt volgen.  Ook een rustige rit op de openbare weg waarbij de bestuurder wordt gefilmd, vinden wij geen meerwaarde.  De gevaren stellen zich niet wanneer men rustig ‘defensief’ aan het rijden is, maar wanneer de chauffeurs zich dienen te haasten en hun stressniveau stijgt.  Onze kracht ligt in het feit dat al onze instructeurs ervaren chauffeurs van prioritaire voertuigen zijn, die weten welke gevaren er optreden tijdens een prioritaire rit. Daarnaast werden zij allen opgeleid in de specifieke materie.  Onze oefeningen spitsen zich dan ook specifiek op die situaties.  Onze uitgebreide theoriecursus heeft tot hoofddoel om de chauffeurs echt bewust te maken van het hoe en waarom bepaalde situaties ontstaan, hoe die kunnen voorkomen worden en hoe men kan reageren als het toch mis gaat. 
Na deze twee dagen heeft de bestuurder van een prioritair voertuig een basis gelegd, waardoor deze bewuster zal rijden met zijn voertuig, gevaren beter zal kunnen inschatten en beter zal kunnen reageren op plotse gebeurtenissen.

Een basis is goed, maar dient onderhouden te worden.  Om die reden raden wij aan om op regelmatige basis een heropfrissing te volgen, zodat de aangeleerde technieken niet verwateren.  Deze opfrissingscursus beslaat één dag, waarbij de theoretische kennis nog eens kort wordt herhaald, waarna we het oefenterrein op gaan.

Voor wie meer wil dan de basis alleen, kunnen wij ook een gevorderdentraining aanbieden, waarbij we het niveau van de rijvaardigheid een stapje hoger brengen. 
Buiten de gevorderdentraining kunnen we ook een extra dag aanbieden, specifiek naar de politiediensten toe gericht, als aanvulling op de twee dagen basistraining.  De politie heeft buiten het prioritair naar een opdracht te rijden, ook andere situaties waarbij het prioritair voertuig hoge snelheden haalt.  Op deze dag gaan we dan ook dieper in op deze situaties.

Wanneer we horen bij de diensten die reeds de cursus bij ons gevolgd hebben dat ze een grote mentaliteitswijziging onder hun chauffeurs merken en dat ongevallen een zeldzaamheid worden, dan mogen we terrecht fier zijn op wat we brengen, lijkt ons.

Wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op.
Wij komen met plezier ons concept ter plaatse bij u uitleggen zodat u, net als velen die u zijn voorgegaan, uw medewerkers kunt laten opleiden op een onderbouwde en bewezen doeltreffende manier.