Nascholing chauffeur – CODE95

In het kader van levenslang leren dient elke vrachtwagenchauffeur zich bij te scholen. Op het rijbewijs vinden we de code 95 terug met daarachter een datum. Voor deze vervaldatum dient de chauffeur minstens 5 opleidingsdagen gevolgd te hebben.  Als erkend opleidingscentrum bieden wij deze opleidingen aan u aan. Onze lesgevers doen dagelijks verkeerscontroles en leren u waar het echt om gaat!

1

Vrachtdocumenten – Rij-en rusttijden

Groep 2 – C – dagopleiding

2

Rij- en rusttijden – Gebruik tachograaf

Groep 2 – C & D – dagopleiding

3

Actualisering vakbekwaamheid

Groep 2 – C – 10 onderwerpen van max 2u waaruit gekozen kan worden – dagopleiding

4

Uitzonderlijk vervoer

Groep 2 – C – dagopleiding

5

Ladingzekering

Groep 1 – C – dagopleiding

6

Defensief rijden

Groep 1 – C – dagopleiding: verdeeld in een voormiddag gezamenlijk theorie (4u) en aansluitend praktijk (3u) (wordt afgesproken met de rijcoach.)

7

Economisch rijden

Groep 1 – C – dagopleiding: verdeeld in een voormiddag gezamenlijk theorie (4u) en aansluitend praktijk (3u) (wordt afgesproken met de rijcoach.)

8

Ladingzekering Frans

Groep 1 – C – dagopleiding

9

Criminaliteit

Groep 3 – C – dagopleiding

10

EHBO

Groep 3 – C & D – dagopleiding

11

ADR onder vrijstellingen

Groep 3 – C – dagopleiding

12

BRAND

Groep 3 – C & D – dagopleiding

13

Ergonomie

Groep 3 – C & D – dagopleiding

14

Wegcode

Groep 2 – C & D – dagopleiding
Voor wie?

CODE95 is verplicht voor iedereen die professioneel goederen- en/of personenvervoer doet en met een voertuig van MTM +3.5t rijdt in Europa.

Zijn er vrijstellingen?

Ja, maar dit is zeer strikt te interpreteren.  Bij twijfel: voorzie code 95.

  1. voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur
  2. voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde
  3. van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht
  4. voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties
  5. voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden.
  6. voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is
Mag ik nog rijden als de datum op mijn rijbewijs verstreken is?

Wanneer je code95 vervalt, vervalt je rijbewijs niet automatisch, maar …

Je mag dan enkel rijden onder de vrijstellingen. 
Rijd je toch nog met je vrachtwagen onder andere omstandigheden, dan rijd je volgens de wetgeving zonder rijbewijs!

Wees dus zeker dat je onder vrijstellingen mag rijden, of anders, dat je code95 in orde is, gezien de zware gevolgen.

Krijg ik een attest van de opleidingen?

Ja, van elke gevolgde module is een attest voorzien.  Dit wordt niet per definitie opgesturd, maar is wel beschikbaar indien gewenst.

De dienst rijbewijzen krijgt ook automatisch een verwittiging dat je een les gevolgd hebt, maar het attest toont zich nuttig wanneer blijkt dat er bij de dienst rijbewijzen minder opleidingen geregistreerd staan, dan dat jij gevolgd hebt.

Het attest toont ook aan uit welke groepen je een opleiding gevogld hebt, want dat is belangrijk.

Welke opleidingen moet ik volgen en welke mag ik kiezen?

Je bent volledig vrij om te kiezen uit de aangeboden opleidingen, maar je dient wel met een paar dingen rekening te houden.

Zo lopen de opleidingen voor C & D niet gelijk.  Kies dus geen ‘ladingzekering’ als je enkel met een bus (D) rijdt.  Maar heb je een C- en een D-rijbewijs, dan telt die ladingzekering weer wel voor de bus.

Je dient dus op 5 jaar (voor de vervaldatum van je code95) 5 lessen van 7u gevolgd te hebben.  Samen dus 35u.

De lessen zijn onderverdeeld in 3 groepen.  Uit elk van deze groepen, dien je minstens 1 les gevolgd te hebben.  De andere 2 zijn vrij te kiezen.

De groepen zijn:

 1. Rationeel rijden
 2. Toepassen van de voorschriften
 3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek

Bijkomende vereiste is dat je minimum 3u praktijk op de openbare weg moet volgen in een 1-op-1 lessituatie.  Maw: 1 cursist samen met 1 instructeur.
Deze vereiste is terug te vinden onder ‘defensief rijden’ of ‘ecologisch rijden’.

Heb ik nog tijd genoeg?

Over het algemeen is het geen probleem om cursisten in te plannen, zowel op onze locatie als op het bedrijf.  Hou wel rekening met de typische piekperiodes, die om de 5 jaar voor komen.

September 2016 was de uiterste datum om je in regel te stellen voor de eerste ‘golf’ van bijscholingen code95.  Veel chauffeurs hebben tot op het laatste gewacht om zich in regel te stellen.  Al die rijbewijzen vervallen dus rond september 2021.

We merken dat weer een hoop chauffeurs hun opleidingen aan het uitstellen zijn, waardoor er een mogelijk probleem zal ontstaan tegen deze einddatum.
Wees daarop voorbereid, zeker als we kijken naar de 3u praktijk op de openbare weg.
Vroeger mocht dit met meerdere chauffeurs tegelijk en nu maar met 1 meer.
Er zijn nu eenmaal maar een beperkt aantal instructeurs die dit kunnen geven.

Het zou jammer zijn te moeten vaststellen dat plots een chauffeur niet meer mag rijden omdat hij geen plaats meer heeft om zijn opleiding te volgen.

Twijfel je of jij of je medewerkers in orde zijn, neem gerust contact op.