Het terugkommoment

Wanneer je recent je rijbewijs behaalde, dien je in Vlaanderen na een periode van 6 maanden en voor 9 maanden verstreken zijn deel te nemen aan het zogenaamde ‘Terugkommoment’.   Dit werd door de Vlaamse overheid verplicht met als doelstelling om het aantal verkeersslachtoffers bij bestuurders die nog niet lang hun rijbewijs hebben, te verminderen.

PRiODRIVE is het eerste opleidingscentrum uit het Waasland (Oost-Vlaanderen) dat een erkenning heeft gekregen om het terugkommoment voor het rijbewijs te organiseren. Ook in West-Vlaanderen zijn we actief in Brugge, samen met rijschool Safe Forward.

Op onze locaties in Brugge, Temse, bij Sint-Niklaas en Wetteren ontvangen onze coaches, die ervaring hebben in het lesgeven aan gespecialiseerde diensten, jullie in een toffe sfeer en zorgen we er voor dat deze halve dag opleiding als echt nuttig wordt ervaren.

Hieronder kun je alle beschikbare data terugvinden.  Heb je nog een vraag die niet in de faq staat, stuur gerust een mailtje naar inschrijvingen@priodrive.be.

Tot binnenkort!

Ben je niet zeker of je het terugkommoment moet volgen? Via uw burgerprofiel kun je dit nakijken: BURGERPROFIEL

Wat is het terugkommoment?

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur en vindt plaats in een groep van 6 tot 18 personen. Er wordt gebruik gemaakt van voertuigen van PRiODRIVE.
U moet na het terugkommoment geen examen afleggen.

Wanneer moet ik komen?

U wordt via een oproepingsbrief op de hoogte gebracht om het terugkommoment te volgen, ongeveer 3 weken voor de start van de periode waarin u het terugkommoment moet volgen.

Ik heb geen brief gekregen!

Als u 10 dagen voor het begin van die periode (die u zelf kunt berekenen – 6 maanden na afgifte van uw definitief rijbewijs B hebt ontvangen) nog geen uitnodigingsbrief ontvangen hebt, kunt u een duplicaat opvragen via het Contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.  Ook op www.burgerprofiel.be kun je de nodige info vinden.

Ik ben niet op tijd, kom niet, mag niet deelnemen of heb me foutief geregistreerd.

Te laat komen op een opleiding heeft grote gevolgen.  Wij dienen voor aanvang van de opleiding iedereen te registreren via een online platform en op het aanvangsuur wordt dit ook effectief aangeduid.  Eenmaal dit gebeurd is, kan er niemand meer geregistreerd worden.  Dit wil zeggen dat we op het voorziene aanvangsuur ook effectief starten. Kom je te laat, dan kun je niet meer deelnemen.  Is er op dezelfde dag nog een plaats in een volgende sessie, kunnen we nakijken of je daar nog bij kunt aansluiten. Is dit niet mogelijk, dan zul je een nieuwe sessie moeten boeken en opnieuw moeten betalen. Wees dus zeker op tijd.  Ook wanneer je helemaal niet komt opdagen, om welke reden ook dien je je sessie te herboeken. Een ziektemelding geldt alleen wanneer die voorafgaandelijk is gedaan en ons een  doktersbriefje van ten laatste de lesdag zelf is bezorgd, binnen de 2 dagen.

Wanneer moet je het TKM volgen?

Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, moet u deelnemen aan het terugkommoment:

  • u hebt vanaf 1 oktober 2017 of later uw voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld, OF u hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en omgewisseld naar een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden of model 12.
  • uw voorlopig en definitief rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente
  • u woont na het behalen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen.

U moet niet deelnemen aan het terugkommoment als u niet meer in Vlaanderen gedomicilieerd bent (niet meer in een Vlaamse gemeente ingeschreven bent) in de periode waarbinnen u het terugkommoment moet volgen.

Wil je echt zeker zijn, stel je vraag aan het contactpunt of raadpleeg het burgerprofiel.
Je dient dit ZELF te verifiëren.

Wanneer je toch een terugkommoment boekt en je dient dit niet te volgen, kun je niet deelnemen en is er ook geen recht op terugbetaling.

Ben ik verplicht om dit te volgen?

Ja, het terugkommoment is verplicht te volgen tussen de 6e en 9e maand na het effectief behalen van jouw rijbewijs, als je voldoet aan de voorwaarden. Neem je niet deel, krijg je een boete tot €4000.

Wat kost het?

Deze prijs ligt vast en bedraagt momenteel €120.  Ben je te laat ingeschreven, dan betaal je nog eens een toeslag van €60.   Daarna word je beboet.
Zorg ervoor dat je tijdig inschrijft! (Deze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Valt er tussen je boeking en je effectieve deelname een indexatie, kan deze worden aangerekend.)

Wat mag ik verwachten?

De halve dag bestaat uit drie delen.
Een onthaalmoment, drie praktische oefeningen en een groepsgesprek nadien.
Tijdens de praktijk bekijken we de invloeden van alcohol, snelheid en afleiding.

Kan ik een terugbetaling krijgen?

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om er voor te zorgen dat hij/zij aan alle voorwaarden om het terugkommoment te volgen voldoet.  Wanneer je dus te vroeg geboekt hebt, te laat bent met toeslag, het terugkommoment niet dient te volgen of over je toegelaten termijn zit, merken wij dat op het moment van ingave ter plaatse. Het online systeem weigert je op dat moment.
Enkel in het tweede geval kun je nog deelnemen, mits je onmiddellijk ter plaatse je toeslag betaalt (€60) via Payconic of je bankapp. Wij regelen dit dan verder met de overheid.  Kun je niet betalen, kun je niet deelnemen aan de sessie en ben je je inschrijvingsgeld ook kwijt.  Zorg dus dat je zeker last-minute kunt betalen.

Wanneer je echter in de andere gevallen zit, je komt te laat of je annuleert laattijdig om welke reden ook, heb je een betalende plaats van iemand anders ingenomen.  Om die reden kan er geen terugbetaling gebeuren. Een ziektemelding geldt alleen wanneer die voorafgaandelijk is gedaan en ons een  doktersbriefje van ten laatste de lesdag zelf is bezorgd, binnen de 2 dagen en je een bevestiging van ontvangst hebt gekregen. Voor ziektemeldingen in de week voor je gepland terugkommoment, worden enkel acute zaken aanvaard.

Kosteloos annuleren kan tot 7 dagen voor de aanvang van de opleiding. Boek je korter dan 7 dagen voor de opleiding, dient het volledige bedrag betaald te worden. Het verplaatsen van de opleidingsdag kan onder dezelfde voorwaarden. 

Indien een opleiding niet kan doorgaan van ons uit, engageren we ons om u zo snel mogelijk een alternatieve datum aan te bieden.  We verwittigen u zo snel mogelijk mocht dit voorvallen, maar wijzen er op dat dit ook op de lesdag zelf kan gebeuren als er deelnemers niet opdagen en het verplichte aantal deelnemers niet gehaald wordt. Dit geeft geen aanleiding tot extra rechten, zoals uitstel of verval van je toeslag bij overschrijding van je termijn.

Aangezien we als opleidingscentrum op voorhand niet kunnen zien of je al dan niet aan de voorwaarden om deel te nemen voldoet, is het aan de inschrijver zelf om dit na te gaan.  Blijk je niet te mogen deelnemen, om welke reden ook, is er geen terugbetaling mogelijk.  Bij de boeking dien je aan te geven dat je dit erkent.

_

Kan ik uitstel krijgen?

Binnen de eerste termijn waarin je het terugkommoment moet volgen, kun je omwille van ziekte, vrijheidsbeneming, studie- of beroepsredenen in het buitenland, uitstel vragen.
Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be/terugkommoment.

Er kan geen uitstel meer aangevraagd worden als uw eerst termijn verstreken is.