CORONA – wat met de nascholing code95, ADR en de keuring?

jan 23, 2023 | Algemeen

Eén van de gevolgen van de noodmaatregelen rond het COVID19-, of coronavirus, is dat er geen opleidingen voor de vrachtwagenchauffeurs kunnen georganiseerd worden.
Vrachtwagenchauffeurs hebben echter een rijbewijs dat enkel geldig is als ze voldoende nascholing inzake de vakbekwaamheid volgen, de zogenaamde CODE95.
Ook chauffeurs die met gevaarlijke stoffen, ADR, rondrijden, zijn gebonden aan een beperkte geldigheid van deze toelating.
Als de einddatum van hun geldigheid overschreden wordt, hebben ze dus een probleem. De chauffeurs mogen dan niet meer rijden en ze kunnen zich niet in orde stellen door lessen te gaan volgen.

De overheid heeft dit probleem erkend en er een oplossing voor bedacht:

CODE95
Als een bewijs van vakbekwaamheid (code95) vervalt in de periode van de noodmaatregelen, dan wordt de geldigheidsduur van het bewijs    verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. (Ministerieel Besluit van Mevr. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken bevoegd voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, dd. 24/03/2020)

ADR
ADR-opleidingsgetuigschriften en -scholingscertificaten voor chauffeurs en veiligheidsadviseurs die in de komende weken en maanden verstrijken, worden verlengd via het onderschrijven van het multilaterale akkoord M324 – Driver training certificates in accordance with 8.2.2.8.2 of ADR and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADR (maatregel geldig tot 1 december 2020).

KEURING
Technische keuring van voertuigen
De keuringscentra in Vlaanderen zijn vanaf woensdag 25 maart 2020 opnieuw open voor

  • Autobussen en autocars met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton (categorie M2 en M3)
  • Voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton, zoals zware vrachtwagens (categorie N2 en N3)
  • Aanhangwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton (categorie O3 en O4).


Bovenstaand vermelde voertuigen kunnen ook gebruik maken van de maatregel om de geldigheid van een keuringsattest dat verstreek na 13 maart 2020 te verlengen met 4 maanden na het opheffen van de noodmaatregelen.
Voor lichte vrachtwagens (categorie N1) waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020 wordt de termijn verlengd met 4 maanden na het opheffen van de noodmaatregelen.
(Ministerieel Besluit van Mevr. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken bevoegd voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, dd. 24/03/2020)

Deze oplossing zou internationaal aanvaard moeten worden.
We weten allemaal dat informatie niet altijd goed doorsijpelt naar de mensen op het terrein.
Daarom werd een document in verschillende talen opgesteld dat je best als chauffeur meeneemt om voor te kunnen leggen aan de controlerende diensten.