Niet alle lesgevers gaven even goed les. Wel waren ze allemaal enthousiast. Het is vervelend als deelnemer wanneer vragen op zo’n manier gesteld worden dat je niet weet wat je moet antwoorden, terwijl je wel over de juiste kennis beschikt. Als er dan wordt gereageerd alsof je een gat in je kennis hebt, is dat frustrerend. Ik snap dat het doel is om aan te tonen dat de deelnemers nog niet alles weten, maar vragen op zo’n manier stellen dat de deelnemer niet weet wat er met de vraag bedoeld wordt, is geen effectieve methode.

Bv. Het gaat over waarom er geen slipcursus gegeven werd. Meteen daarna volgt de vraag: naar waar stuur je? Het lijkt dan logisch dat de vraag gaat over naar waar je moet sturen als je begint te slippen. Antwoord: naar waar je kijkt. Dat is geen logisch antwoord op de vraag in die context en het feit dat mensen dat antwoord niet kunnen geven, betekent niet dat ze niet weten dat je kijkrichting je stuurrichting beïnvloedt.