Ik zou nog meer inzetten op diverse praktijkgerichte oefeningen, de voorbespreking mag korter en meer to the point. De nabespreking is erg nuttig, ik zou nog meer de nadruk leggen op het verband tussen wat we in de praktijk hebben ervaren en de filmpjes die getoond worden met mogelijke ongelukken en gevaren. Daarbij vind ik dat getuigenissen van mensen die betrokken waren bij ongevallen een effectieve manier zijn om te sensibiliseren, dit mag zeker nog exhaustiever gedaan worden.