Nieuwe wetgeving

jan 23, 2023 | Prioritaire voertuigen

Voor de prioritaire voertuigen is er nieuwe wetgeving verschenen in het Staatsblad:

01/10/2020 is een speciale dag geworden. Niet alleen hebben we plots een nieuwe regering, maar zijn ook twee zeer belangrijke wetsaanpassingen in verband met de prioritaire voertuigen van kracht gegaan.

PRiODRIVE is trots om betrokken geweest te zijn bij deze aanpassingen en onze visie te mogen geven hebben.

In 2014 ontstond de mogelijkheid voor prioritaire voertuigen om via de pechstrook te rijden, wat voorheen werd verboden.
Alhoewel iedereen het er over eens was dat dit een goede zaak was, rees wel de vraag of de pechstrook altijd wel de goede keuze is.
Wij hebben altijd afgeraden om over de pechstrook te rijden, tenzij het echt niet anders kon.  De pechstrook is namelijk ronduit gevaarlijk.
Naar aanleiding van een ongeval, zijn enkele leden van de commissie mobiliteit zich hierover beginnen te bevragen en kwam men tot de conclusie dat er wel enkele problemen waren binnen de wegcode voor de prioritaire voertuigen.  Ook PRiODRIVE werd uitgenodigd om hierover ons idee naar voren te brengen.  We zijn echt verheugd dat onze ideeën bijna volledig werden overgenomen in de nieuwe wetgeving.   Een wetgeving die zeer drastische gevolgen heeft voor de bestuurders van prioritaire voertuigen.

Onze opleidingen prioritaire voertuigen – nieuwe wetgeving zijn reeds gestart en diverse diensten werden reeds bijgeschoold.  Het besef van de gevolgen van deze wetswijziging heeft diverse diensten ook overtuigd van het nut van praktische opleidingen hierover. Zij willen natuurlijk dat hun collega’s op een veilige manier en correcte manier hun opdrachten kunnen uitvoeren.
Wil je ook meer weten over de aanpassingen in de wetgeving en vooral hoe de bestuurders van prioritaire voertuigen hier mee moeten om gaan, laat het zeker niet na ons te contacteren via info@priodrive.be. Meer info over onze opleidingen voor prioritaire voertuigen is te vinden via deze link.

Meer info over de wetgeving: www.mobilit.fgov.be