Zeer leerrijk en bewustmakend. Ze zouden dit beter om de 5 jaar verplichten want er zijn te veel gevaarlijke chauffeurs.