Geef een beoordeling

  Evalueer de onderstaande criteria aan de hand van een schaal van 1 tot 5:
  1.Slecht - 2.Onvoldoende - 3.Middelmatig - 4.Goed - 5.Zeer Goed

  Opleiding

  De opleiding heeft me meer bewust gemaakt van het belang van correct rijden
  Ik weet nu beter wat ik moet doen tijdens het rijden
  De opleiding was begrijpelijk en duidelijk
  Ik ben me meer bewust van de gevaren tijdens het rijden
  Ik heb me voorgenomen een concreet punt in mijn rijgedrag aan te passen
  Globale evaluatie vorm en inhoud opleiding

  Instructeurs

  De instructeur(s) had(den) een goede kennis en ervaring in het domein
  De instructeur(s) gaf/gaven op een duidelijke manier informatie
  De instructeur(s) was/waren dynamisch en interactief
  Globale evaluatie instructeurs

  Organisatie

  Ik heb vooraf voldoende informatie gekregen over de opleiding (doel, plaats,...)
  Maaltijd en koffiepauzes
  Globale evaluatie organisatie

  Algemeen

  Zou je deze opleiding aanbevelen aan je collega's?